BazHum

BazHum jest bazą bibliograficzną polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. W bazie znajdują się metadane bibliograficzne opisujące pełną objętość czasopism (od pierwszych numerów do bieżących).

Link do metadanych czasopisma: TUTAJ