Redakcja

Rada Naukowa (Advisory Board):

Józef Binnebesel,  Maria Chodkowska, Petr Franiok, Mieczysław Gulda, Ladislav Horňák, Jolana Hroncová, Astrid Kohl, Aniela Korzon,  Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz,  Viktor Lechta,  Anna Nowak, Janusz Nowotny, Edward Saulicz, Adam Stankowski,  Ann-Katrin Swärd, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Wiesław Theiss,
Janina Wyczesany
 

Redaktor naczelny (Editor-in chief):
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Z-cy redaktora naczelnego (Deputy editor-in chief):
dr Anna Klinik, dr Jerzy Rottermund

 Sekretarz Redakcji (Assistant editor):
dr Ilona Fajfer-Kruczek

Redaktor statystyczny (Statistical editor):
dr hab. Adam Mikrut, prof. UP

Redaktorzy językowi (Language editors):
mgr Anna Krotofil (język polski),  mgr Agata Cienciała (język angielski),
doc. Petr Franiok (język czeski),  doc. Ladislav Horňák (język słowacki)

Redaktorzy tematyczni (Subject editors):
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica (teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej)
dr Anna Klinik (polityka społeczna i pedagogika terapeutyczna)
dr Jerzy Rottermund (fizjoterapia i rehabilitacja medyczna)
dr Sylwia Wrona (tyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
dr Dorota Prysak (oligofrenopedagogika)
dr Magdalena Bełza-Gajdzica (surdopedagogika, komparatystyka)
doc. Ladislav Horňák (pedagogika międzykulturowa)
dr Ilona Fajfer-Kruczek (rehabilitacja społeczna, resocjalizacja i pedagogika penitencjarna)