Archiwum

Numery czasopisma naukowego w 2015 r.:

21

Spis treści (Contens)
Wprowadzenie (Sylwia Wrona, Jerzy Rottermund) Introduction

 1. Anna Nowak:  Protection of the rights of persons with disabilities
 2. Boris Titzl: Hodnota historického nadhledu pro současnou speciální pedagogiku
 3. Michal Kozubik: Postavenie Rómov na Slovensku
 4. Joanna Zemlik, Bożena Zawadzka: Stomatologiczna opieka przyłóżkowa – możliwości i ograniczenia
 5. Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik: Aktywność fizyczna przyczynkiem do satysfakcji w geriatrii
 6. Pavol Beňo, Silvia Capíková, Ingrid Juhásová: Bariéry, na ktoré narážajú ľudia so sluchovým postihnutím v Slovenskej republikę
 7. Danuta Grzesiak-Witek: “The piano which speaks” – causes and therapy of child mutism
 8. Jerzy Norbert Grzegorek: Inny w przestrzeni wychowania do twórczości – tancerz z niepełnosprawnością ruchową
 9. Joanna Godawa, Szymon Godawa: Wewnętrzne krajobrazy sztuki – arteterapia we wspieraniu procesów socjalizacyjnych osób z niepełnosprawnością

 

 

 

 

 1. Recenzje i polemiki:
  Jerzy Rottermund:  Magdalena Bełza: Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)
  Joanna Kapias:  Ilona Fajfer-Kruczek: Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

 


perison-2015-nr-1-t-20_okl

Spis treści (Contens)

Wprowadzenie (Ilona Fajfer -Kruczek) Introduction

Zenon Gajdzica: Social policy of the local government unit as an initiator of good practices in activating the disabled

Ilona Fajfer -Kruczek: Kapitał społeczny – ważny element lokalnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością

Bogusław Stelcer: Promowanie dobrostanu psychicznego i zasobów osobistych osób o szczególnych potrzebach życiowych

Magdalena Bełza, Agnieszka Żabińska: The intellectually disabled person as a patient

Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało: Niepełnosprawność mężczyzny a możliwości i ograniczenia w realizowaniu roli ojca

Sylwia Wrona: The demand versus support received by parents of disabled children exemplified by local activities in integrated primary school

Zdenka Šándorová: Sociální služba raná péče a komunita – příklad dobré praxe v České Republice

 Danuta Jankowska: Normy ogólnospołeczne w życiu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i w normie intelektualnej

 Ewa Gawlik: Kompetencje społeczne wychowanków placówek opiekuńczo ‑wychowawczych

Łukasz Banaszak, Bartłomiej Skrzyński: Znaczenie edukacji permanentnej w podnoszeniu jakości życia i kwalifikacji zawodowych  osób dorosłych z niepełnosprawnością – refleksja ekspercka


Numery czasopisma naukowego w 2014 r.:

19

Spis treści (Contens)

Wprowadzenie (Magdalena Bełza, Dorota Prysak) Introduction

Anna Nowak: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Marzenna Zaorska: Problemy życiowe młodych osób dorosłych głuchoniewidomych o niskim poziomie funkcjonowania w perspektywie rzeczywistości, oczekiwań, deklaracji pomocowych

Jolanta Zielińska: Badania nad niepełnosprawnością w perspektywie neurobiologii

Igor Hampl: Seksualność osób z niepełnosprawnością słuchową

Bernadeta Szczupał: Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób z rzadkimi i sprzężonymi niepełnosprawnościami

Barbara Trochimiak: Dydaktyka XXI wieku – potrzeba terapii?

Ewa Rudnicka-Drożak, Justyna Natora, Ewa Dutczak, Agnieszka Żabińska: The process of social and vocational rehabilitation of people with disabilities in occupational therapy workshops, and the prospects of finding employment for graduates of these institutions

Mateusz Penczek: Autonomia osób niepełnosprawnych z perspektywy koncepcji ludzkich zdolności Marthy Nussbaum

Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk: Utopia czy praca u podstaw? – dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju a rzeczywistość edukacyjna (na przykładzie ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych i słabowidzących)

Petr Franiok: Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i specyfika ich kształcenia

Beata Gumienny: Zmiany profilu kształcenia uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami

Katarzyna Pająk: Opinie studentów na temat sposobu kreowania przez media wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną

Renata Kovářová: Studenci ze specjalnymi potrzebami w szkolnictwie wyższym w Republice Czeskiej

Beata Tylewska-Nowak: Osoby z niepełnosprawnością na studiach wyższych – wybrane aspekty

Dorota Prysak:  Sprawozdanie z X-lecia Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Ustroniu

Magdalena Bełza:  Panel dyskusyjny pt. „Świat widziany z drugiej strony – oczekiwania osób niepełnosprawnych”


 18

Spis treści (Contens)

Wprowadzenie (Sylwia Wrona, Wiesława Walkowska) Introduction

Agata Miodek: Terapia i rehabilitacja małego dziecka z niepełnosprawnością we współczesnych warunkach społecznych

Ilona Fajfer -Kruczek: Rodzina z osobą niepełnosprawną a znaczenie lokalnego systemu wsparcia społecznego

Sylwia Wrona: Sieci wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym − komunikat z badań

Katarzyna Chrząszcz: Asystent rodziny jako jedna z form wsparcia

Ewelina Waligóra: Rola ojca w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością

Beata Skotnicka: Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki zagrożenia niepełnosprawnością intelektualną – profilaktyka i edukacja

Elżbieta M. Minczakiewicz: Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą porodowych urazów mózgu

Anna Wojtas: Język migowy jako forma komunikacji wspierająca dziecko niesłyszące w środowisku rodzinnym

Wiesława Walkowska, Bartosz Gągorowski: Założenia i bariery kształcenia integracyjnego

Jolanta Lipińska -Lokś: Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w środowisku szkolnym – zielonogórski przykład dobrych praktyk

Jacek Sikorski: Charakterystyka wybranych komponentów środowiska rodzinnego uczniów gimnazjum z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Olga Tomanek: Program Starszy Brat – Starsza Siostra jako przykład wspierania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Artur Mrozek: Zespół Aspergera − diagnoza, która prawdopodobnie zniknie z klasyfikacji chorób


W ramach serii wydawniczej „PERSON” ukazało się 17 tomów:

                                                                                     


Wszystkie 17 tomów, które ukazały się w z serii wydawniczej, dostępne są
na stronie księgarni Oficyny Wydawniczej „Impuls”